- ขอเชิญ ครูเก่าและศิษยเก่า ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพพระสมุทรเมธาจารย์
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น.

 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2556 .....12256
-นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ถึง ปีการศึกษา 2556 ให้มาติดต่อขอรับ ปพ.1 ด่วน


- เข้าเรียนบทเรียน e_Learning MDSR .............

 

โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง :: 973 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ซอยวัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-384-3679-80 โทรสาร. 02-384-3678

Last Update :: Tuesday, July 22, 2014 4:14 PM

Counters
Free Hit Counter