ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖


ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์