ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชคัทพล กัลยาณมิตร (กั้ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 45
อีเมล์ : Chacutpon@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรมชลประทาน สชป.1 คบ.แม่แตง
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ก.ค. 2559,22:18 น.   หมายเลขไอพี : 223.204.82.116


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล