ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ (บอล)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 39
อีเมล์ : phanupong@bangchak.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Safety
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 210 ม.1 สุขุมวิท64 พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 มี.ค. 2561,22:23 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.132.126


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล