ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สมฤดี เกิดสมบัติกุล (ปุ้ย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
อีเมล์ : somrudeepui1@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : แพทย์จัดฟันจำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 55 ม.6 อาคารซีคอนสแควร์ชั้น 4 ห้อง 4017 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 เม.ย. 2561,20:02 น.   หมายเลขไอพี : 203.154.21.20


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล