ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิสสมัย. พรหมน้อย (กบ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 40
อีเมล์ : pisamai-kob@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.ซีนิท เซ็นเตอร์ จำกัด
ตำแหน่ง : จัดซื้อ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 77/48 ม.8 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 มิ.ย. 2561,08:30 น.   หมายเลขไอพี : 110.169.129.74


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล