ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบสำหรับการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบสำหรับการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
นักเรียนสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในรายวิชาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ ในลิ้งค์ด่านล่างของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจะแนะนำขั้นตอนการเข้ากลุ่มไลน์วิชาเรียนให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการติดต่อกับครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่มาข้อมูล: กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 338 ครั้ง