ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564
นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายสมจิตต์ เพชรบดี ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม และร่วมยินดีต้อนรับ นายลือกฤต เพชรบดี และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงชุดใหม่ ณ ห้องประชุมเพชรบดี และได้ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดห้องพยาบาลของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19 ) อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 10 ครั้ง