ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดซองราคาจ้างครูต่างชาติ เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 66
สอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
การเปิดซองสอบราคาจ้าง ครูต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยครูเจ้าของภาษาปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 66
ประกาศปรับค่าอาหาร และการใช้เปลี่ยนเหรียญคูปอง ซื้อขายแทนเงินสดและโอนจ่ายบนโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 66
แบบใบเสนอราคาประมูล ร้านค้าจาหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำปี ประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
ประกาศสอบราคากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 2566
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 66
กิจกรรม MATTHAYOM WATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023 เลือกแนวทาง วางอนาคต วันศุกร์ ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
การแข่งขัน RoV “Queen of Dansamrong“ Championship
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 #ประเภทโควต้า
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง การรับสมัครแม่ค้าเพื่อจำหน่ายอาหารประเภทร้านข้าวราดแกงภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
กาหนดการ และแนวทางการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
ประกาสเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 65
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65