ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/10/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 275352
Page Views 454960
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมจิตร เพชรบดี
ประธานกรรมการ

พระพัทยา ภูริปุญโญ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสนั่น ชูหลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระสิทธิพงษ์ ถิรปุญโญ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายนพพร วุฒิวิวัฒน์นนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชุติมา กรานรอด
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศรีสุวัฒน์ เอี่ยมเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางลัดดาวัลย์ โพธิ์สุวัฒนากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบัติ คุ้มภู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจักรินทร์ รุ่งเรือบง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางจันทิมา ขุนทอง
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางอำภา เชาวนทรงธรรม
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางณิชมนกานต์ สมจริง
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ
ครู คศ.2 (ว)

นายไพโรจน์ ตันเจริญ
เลขานุการ