ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นายแมน มั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินคุณภาพการสอนของครู
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก พระประแดง 024635143
2 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ 02-3843680
3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023474166-68