คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หากใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ กรุณคลิกที่ปุ่ม  >> ดาวน์โหลดไฟล์ <<  เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.25 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.18 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือปปติบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาณ พัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.73 MB
Adobe Acrobat Document ระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 775.3 KB