ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 "ในวันที่ 3 เมษายน 2564"
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
ประกาศเรื่อง จ้างประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ประกาศงานตัดชุดพละของนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงจัดกิจกรรม ติว O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
กลุ่มงานแนะแนวจัดกิจกรรม แนะแนวสัญจรศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
12 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรและของรางวัลเนื่องในงานวันพ่อ ปี 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
10 มีนาคม 2564 การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
8 มีนาคม 2564 กิจกรรมมอบของขวัญวันปีใหม่ คืนความสุขให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
5 มีนาคม 2564 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
กิจกรรมบริษัทจำลอง ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 25 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
กิจกรรมติว GAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24-25 ก.พ. 2564
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64