ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบสำหรับการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แยกตามห้องเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศสอนภาษาจีน โดยเจ้าของภาษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างครูผู้สอนต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ตารางสอบคัดเลือกกลุ่มการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ตารางเวลาสอบคัดห้องแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
ประกาศงานสอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
แนวทางการสมัครเรียนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 64