ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/10/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 275350
Page Views 454958
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเขมรินทร์ โตแปลก
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสมชาย จันทร์ไกรทอง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางพรอนงค์ ลิ้มนราภิรมย์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางภัณฑิลา เจียงวรีวงศ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสัมพันธ์ ชื่นสำราญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางภาภัส เครือเอี่ยม
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา เกิดมงคล
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวกฤติยา แม้นเหมือน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวณัชญภัค พูลศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวพันธุ์ทิวา กวินชวนชิด
ครูผู้ช่วย