ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

 

ประเภทโรงเรียน สหศึกษา

อักษรย่อ                 ด.ส.

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

วันก่อตั้งโรงเรียน   3 กันยายน พ.ศ. 2500

ผู้ก่อตั้ง                   ด้วยความร่วมมือของพระคุณท่านพระสมุทรเมธาจารย์

เจ้าคณะอำเภอเมือง คณะสงฆ์ และประชาชนชาวสำโรง

ผู้อุปการะโรงเรียน          พระครูวิมลศุภการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง

ปรัชญาโรงเรียน      ความรู้  คู่คุณธรรม

คติพจน์ประจำโรงเรียน   สุวิชาโน ภวํ โหติ

สีประจำโรงเรียน            เขียว  - เหลือง

   สีเขียว หมายถึงความเจริญงอกงาม

   สีเหลือง หมายถึง เขตพระพุทธศาสนา

ตราประจำโรงเรียน         จดีย์มีรัศมี 9 แฉก  และ  อักษรย่อ ด.ส.

เจดีย์ หมายถึง พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ
รังสี   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียน
ด.ส.  หมายถึง โรงเรียนด่านสำโรง เป็นชื่อเดิมของโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นชัยพฤษ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกเฟื่องฟ้า

สถานที่ตั้งโรงเรียน 973 หมู่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์     02-3843678-80, 02-3943916

โทรสาร       02-3843678

 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.09 KB