สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 
 
ประเภทโรงเรียน              สหศึกษา
อักษรย่อ                          ด.ส.
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
วันก่อตั้งโรงเรียน              3 กันยายน พ.ศ. 2500
ผู้ก่อตั้ง                            ด้วยความร่วมมือของพระคุณท่านพระสมุทรเมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมือง คณะสงฆ์ และประชาชนชาวสำโรง
ผู้อุปการะโรงเรียน            พระครูวิมลศุภการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง
ปรัชญาโรงเรียน               ความรู้  คู่คุณธรรม
คติพจน์ประจำโรงเรียน     สุวิชาโน ภวํ โหติ
สีประจำโรงเรียน              เขียว  - เหลือง
สีเขียว หมายถึงความเจริญงอกงาม
สีเหลือง หมายถึง เขตพระพุทธศาสนา
ตราประจำโรงเรียน           เจดีย์มีรัศมี 9 แฉก  และ  อักษรย่อ ด.ส.
เจดีย์                               หมายถึง พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ
รังสี                                 หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียน
ด.ส.                                 หมายถึง โรงเรียนด่านสำโรง เป็นชื่อเดิมของโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นราชพฤษ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน      ดอกเฟื่องฟ้า
สถานที่ตั้งโรงเรียน           973 หมู่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์                          02-3843678-80, 02-3943916
โทรสาร                           02-3843678
 


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.09 KB