พนักงานบริการ จ้างเหมาบริษัท

นางชยุตรา พุ่มโพธิ
พนักงานทำความสะอาด

นางวราลัษณ์ กุนา
พนักงานทำความสะอาด

นายสัมพรรณ์ มณีนพรัตน์
ช่างทั่วไป

นายวสันต์ หมดภัย
ช่างทั่วไป

นายพรชัย พันธ์พิบูลย์
พนักงงานขับรถ

นายเชิดชัย สำรวมจิต
พนักงานรักษาความปลอดภัย