ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/10/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 275391
Page Views 454999
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา เกียรติยศเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ

นางสมลักษณ์ มาสุริยะ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย เขียวศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศศิณี เขียวศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางอรชพร กันภัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล เรืองกลิ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวดุจดารา เทียนทัด
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางเฉลิมลาภ นิจการ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐติกา สาริกา