เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชด่านสำโรง
คำร้อง – ทำนอง
เรียบเรียงเสียงประสาน ม.ล.สมศักดิ์ สนิทวงค์

คำร้อง – ทำนอง
เรียบเรียงเสียงประสาน ม.ล.สมศักดิ์ สนิทวงค์
                      มัธยมด่านสำโรงทรงคุณค่า             สร้างรากฐานมาล้วนแต่สิ่งดี
            มานะบากบั่น สร้างสรรค์สามัคคี                 น้ำใจไมตรีคือคำมั่นและสัญญา
            มัธยมด่านสำโรงยึดมั่นไว้                          ระเบียบวินัยฝังไว้ในอุรา
            การเรียนเราดี ทั้งเด่นด้วยกีฬา                   แหล่งศึกษาที่สร้างคนให้เป็นคน
            เขียวเหลืองปลิวสะบัดอยู่ยอดเสา              หลอมใจเราให้รวมกันดังต้องมนต์
            พระคุณอาจารย์ท่านปลูกปั้นให้สร้างตน     บังเกิดผลเมื่อบั้นปลายสุข กาย ใจ
            มัธยมด่านสำโรงนั้นองอาจ                       ธำรงชาติ ศาสน์ กษัตริย์เป็นฉัตรชัย
            องค์ภูมิพล พระคุณล้นเกล้าชาวไทย         ชีพขอถวาย ด้วยดวงใจอันภักดี

 
เพลงประจำโรงเรียน
คำร้อง  ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

คำร้อง  ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
                       ด่านสำโรงโรงเรียนเรา                 ภูมิลำเนาเพราะเพริศเฉิดฉันท์
              ครูอาจารย์ท่านดีงามครัน                      เราทั้งนั้นหมั่นเพียรเรียนวิชา
              ด่านสำโรงโรงเรียนดี                            เราจึงมีที่ฝึกศึกษา
              ยามเรียนเป็น เล่นเป็นเวลา                    โดยรักษาค่าคนพ้นสัตว์ไพร
              ด่านสำโรงยืนยงจรรโลงโลกไว้              ให้งามหวานเวทย์วิไลเสกสรรใจกายโสภาลาวัณย์ 
              ด่านสำโรงจรรโลงโองการสวรรค์           สร้างธรรมกรรมชอบนิรันดร์            
             เพื่อผลพลันบรรลุงามความดี