ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการและลูกจ้างประจำ

นาย
หัวหน้า