ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 (รอบยื่นความจำนง) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาญี่ปุ่นและภา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
รายละเอียด การรับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
รายละอียดปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องเรียนและห้องน้ำนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 63