ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตัวแทนลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมเดินสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือ 2560
ตัวแทนลูกเสือเหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้เข้าร่วมเดินสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 1 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2560,20:33   อ่าน 1177 ครั้ง