ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 สิงหาคม กิจกรรม “๙ บูรณาการ ๑ ค ปลด ร. ปลอด ๐” ครั้งที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้จัดกิจกรรม “๙ บูรณาการ ๑ ค ปลด ร. ปลอด ๐” ครั้งที่ 9
ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขผลการเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 รายวิชาต่าง ๆ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 89 คน ผ่านเกณฑ์ประเมิน 100%
พร้อมกันนี้ นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายพิสิฐ ชนะการณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปกำกับดูแลให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่มาร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อทัพ โดยมีนายกิตติกร โพธิ์ชนิดบริการความสะดวกด้านโสตทัศนูปกรณ์

 
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,16:54   อ่าน 98 ครั้ง