ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 กิจกรรม "๙ บูรณาการ ๑ ค ปลด ร. ปลอด ๐" กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงได้จัดกิจกรรม "๙ บูรณาการ ๑ ค ปลด ร. ปลอด ๐" ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขผลการเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 รายวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 158 คน นักเรียนผ่านกิจกรรมดังกล่าว 97.46 % พร้อมกันนี้ นายแมน มั่นคง ผู้อำนายการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กำกับดูแลให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู บุคลากรที่มาจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมจูใจบุญ โดยมีนายพิสิฐ ชนะการณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายกิตติกร โพธิ์ชนิด ดูแล บริการ อำนวยความสะดวกด้านโสตทัศนูปกรณ์
 
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,16:58   อ่าน 118 ครั้ง