ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565 นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหากิจกรรมวันเซียนของโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส่งนักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหากิจกรรมวันเซียนของโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ
นายชยกร พงษ์แก้ว ม.4/1
นายประวีณธรรม อยู่คงพันธุ์ ม.4/1
ฝึกซ้อมโดยคุณครูอุบล เพชรสิงห์
ควบคุมดูแลนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโดยคุณครูณัฐวัฒน์ แก้วมณี

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,17:08   อ่าน 88 ครั้ง