ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนประจำปี 2565
ธรรมชาติต่อชีวิต เรียนรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน????????????
วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนประจำปี 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดโดยเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยในใครงการได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสาหร่าย หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้เขาบ่อเตย เป็นต้น
ป่าไม้ให้คุณอนันต์ สร้างป่า สร้างน้ำ สร้างชีวิต
พวกเรานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงามรอบกายเราต่อไป
????????????

โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,17:11   อ่าน 107 ครั้ง