ภาพกิจกรรม
วันที่ 4-7 ตุลาคม 2565 การสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี ในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2565 ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก เป็นสนามสอบของอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมสอบจำนวน 112 รูป
 
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2565,17:26   อ่าน 190 ครั้ง