ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพนักงาน บริการและพนักงานทำความสะอาด 2563
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
สอบจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไข)
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 63
ยินดีตอนรับ คุณครู ศราวุธ สมีนาง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านการสอบคัดเลือก
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 63
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ขอเชิญชวนร่วมบูชาเรียญรุ่น ๑ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ครบรอบ 63 ปี
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 (รอบยื่นความจำนง) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาญี่ปุ่นและภา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63