ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 5 อัตรา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 64
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 666 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ในโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกัน ด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
ประกาศประชาสัมพันธ์ งดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 64
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับคุณครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเข้าประกวดการสอนออนไลน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 15-19 พย. 2564 ให้นักเรียน ชั้น ม.3 -ม.6 มารับบัตรประกันอุบัติเหตุ ที่ งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 64
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการ การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา พร้อมด้วย นายประภาส กรุดพ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สส.ภริม พูลเจริญ และทีมงาน สนับสนุนโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ยินดีต้อนรับ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ตีตรา ผู้อาจติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
“ 6 มาตราการหลัก และ 6 มาตราการเสริม เพื่อชีวิตปลอดภัย ห่างไกล “โควิด-19”
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
7 มาตราการเข้ม สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป-กลับ)
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางานและข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุท
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 705 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 และนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 กรณีมีประวัติติดเชื้อและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 51 คน ในโครงการ “kick off สร้างเกาะป้องก
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 692 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ในโครงการ “kick off สร้างเกาะป้องกัน ด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64