ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเรียนการสอนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
สอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
สอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 11 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 10 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 9 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่จะต้องมารายงานตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และมอบตัววันที่ 12 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศสอบราคาจ้างประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
ระเบียนการรีบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมความรู้ สู่ความสำเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65