ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
ชี้แจงรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าสมาคมฯ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารจัดการห้องพยาบาลของโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 มุทิตาคารวะ นายสมนึก อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง และนางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 การ สอบวัดและประเมินระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กศน.)
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 64
ครูที่ปรึกษาจะสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ณ ห้องประชุมเพชรบดี
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายวิทยา อรุณแสงฉาน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ต้อนรับ นายวิทยา อรุณเเสงฉาน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 พิธีทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
25 สิงหาคม 2564 ายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ร่วมต้อนรับอาจารย์นิเทศก์จากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 64
23 สิงหาคม 2564 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเพชรบดี โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64
22 กรกฎาคม 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
19 กรกฎาคม 2564 การประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว.17 ประเภทเปลี่ยนผ่าน (สายครูผู้สอน) ณ ห้องประชุมเพชรบดี โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
ศูนย์การค้าอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง มอบเงินสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องนิทรรศการศิลปะและสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
28 มิถุนายน พ.ศ.2564 การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเพชรบดี โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
24 มิถุนายน 2564 การประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว.21 /2560 ประเภทเปลี่ยนผ่าน (สายครูผู้สอน)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
23 มิถุนายน 2564 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนและมีวิทยฐานะชำนาญการ (ครู คศ.2) โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64