ข่าวประชาสัมพันธ์
23 มิถุนายน 2564 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ หอประชุมเพชรบดี โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
22 มิถุนายน 2564 เยี่ยมชมหอศิลป์ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงและห้องปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบสำหรับการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แยกตามห้องเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศสอนภาษาจีน โดยเจ้าของภาษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64