ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 692 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ในโครงการ “kick off สร้างเกาะป้องกัน ด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง และนางพรทิพย์ พิกุลทองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายประภาส กรุดพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวั
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
วัน20 ตุลาคม 2564 ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ดร.วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้น
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีน Pfizer ในโครงการ “kick off สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 64
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีน Pfizer ในโครงการ “kick off สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
กำหนดการปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและแผนผัง จุดต่างๆการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 64
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
นางพรทิพย์ พิกุลทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2564 นางพรทิพย์ พิกุลทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายวิชาญ กิ่งก้าน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 64
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 การประกวดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ดวงสายใย ด่านสำโรง” เนื่องในวันเกษียณอายุราชการครู ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64